Esbart de Mataró

L’Esbart Mataró neix el mes de març de l’any 2018 amb la premissa de
que l’any 2017 ens vàrem identificar com a esbart en el llibre d’actes de
l’Associació Cultural Mestres del Gai Saber, del qual hi depèn
directament.
El naixement de l’esbart és una necessitat de la pròpia associació que
es veu abocada, cada vegada més, a fer actuacions d’arrel tradicional.
Per tant, passa de ser només una colla de gitanes a la pulcritud i
exigència de depurar i conservar un ventall més gran de danses, com
ha estat la recuperació dels Balls Tradicionals de Mataró.

El símbol de Esbart de Mataró

Contactar